Ιουστινιανού Νεαραί μετά παραπομπών εις τα σχετικά χωρία των Βασιλικών και της Εξαβίβλου του Αρμενοπούλου

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3961. — 'Ιουστινιανού Νεαραι μετά παραπομπών εις τα σχετικά χωρία των Βασι- λικών και της Έξαβίβλου του Αρμενοπούλου επιμέλεια Άντωνίου Σ. Μάτεσι δικη- γόρου. Αθήνησι, τυποις εκδοτικής εταιρείας. 1898. In-8° de 446 pages et un feuillet.
  3. Άντωνίου Σ. Μάτεσι