Η νίκη του Λεωνίδα

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3959. — Ή νίκη του Λεωνίδα, κωμωδία εις πράξεις τεσσάρας ΰχο Χαραλάμπους Άννίνου. 'Εν Αθήναις, έκδοτης Γεώργιος Κασδόνης, έκτου τυπογραφείου τής 'Εστίας. 1898. (Alafin:) 'Εν'Αθήναις, έκτου τυπογραφείου τής Εστίας Κ. Μάϊσ- νερ και Ν. Καργαδουρη. 1898. In-8° de 174 pages et un feuillet.
  3. ΧαραλάμπουςΆννίνου