Εκατονταετηρίς του Σολωμού

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3958. — Έκατονταετηρίς του Σολωμού. 1798-1898. In-8°. Occupe inlegralement le n° 4 de ΓΈΘνική αγωγή du 8 avril 1898 (cen- tieme anniversaire de la naissance du poete) avec une grande partie de son Δελτίον. On y trouve des articles de Costis Palamas, Gregoire Xenopoulos, Spiridion de Biasi, une poesie de Gerasime Marcoras, etc. Parmi les gravures, on remarque le portrait de Denys Solomos.
  3. Costis Palamas, Gregoire Xenopoulos, Spiridion deBiasi | Gerasime Marcoras