Αττική Μέλισσα ήτοι γραμματικαί ασκήσεις προς εμπέδωσιν της γραμματικής και του συντακτικού

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3950. — 'Αττική Μέλισσα ήτοι γραμματικαί ασκήσεις προς έμπέδοισιν τής γραμ- ματικής και του συντακτικού, κατά το πρόγραμμα του 'Υπουργείου, υπό Εΰαγ. Κ. Κοφινκότου, πρ. καθηγητού, και Γερ. Βανδώρου, καθηγητού. Τεύχος ά. διάτή/ πρώτην τάξιν. Εν 'Αθήναις, βιβλιοποιλεϊον ό Παλαμήδης, όδος αγίου Μάρκου. 1898. In-8° de 112 pages. 'Αττική Μέλισσα ήτοι γραμματικαί ασκήσεις προς έμπέδωσιν των μεμαθημένων, συμφώνως προς το πρόγραμμα του Υπουργείου της 23 αϋγούστου 4 896, υπό Εΰαγγ. Κ. Κοφινιώτου, -ρ. καθηγητού, και Γερασ. Βανδώρου, καθηγητού. 'Εν 'Αθήναις, εκ του τυπογραφείου ό Παλαμήδης. 1897 (1898 sur la couverture). In-8° de ή (8) el 212 pages. La couverture seule porte Τεύχος β'·.
  3. Εΰαγ.Κ. Κοφινκότου