Αρραβών Κρήτης-Γεωργίου. Θουριον Ι. Καίσαρη, άρχιμουσικού της ανακτορικής φρουράς

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3949. — Άρραβών Κρήτης-Γεωργίου. Θουριον Ί. Καίσαρη, άρχιμουσικοΰ της