Η πάπισσα Ιωάννα

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3849. — Ε. Mezzabotta. Ή πάπισσα 'Ιωάννα μετάφρασις ΙΙαναγιώτου ΙΙανα. Εν Αθήναις, έκδοτικόν κατάστημα Γεωργίου Δ. Φέξη. 1895. [Au v° da titre ;) 'Αθήναι, τυπ. Δεληγιάννη κα'ι αδελφών Καλέργη, έπι τών οδών Πειραιώς- Ζήνωνος, αριθ. 2. In-8° de 720 pages. Toutes les illustrations sont comprises dans la pagination. Les deux dernieres pages sont occupees par des annonces de librairie.
  3. Ελληνικά
  4. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904) [Συγγραφέας]. Πάπισσα Ιωάννα
  5. Ε. Mezzabotta