Αγγλικά
London: Methuen, 1909
[632 σελ.]
  • Έτος έκδοσης του πρώτου τόμου 1909 και του τελευταίου 1914

The history of the decline and fall of the roman empire

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Έτος έκδοσης του πρώτου τόμου 1909 και του τελευταίου 1914
    1. Βυζαντινή Αυτοκρατορία -- Ιστορία
    2. Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία -- Ιστορία