Ελληνικά, Αρχαία (Μέχρι το 1453)
1198

[Χειρόγραφο του 1198]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Αστρολογία