Ελληνικά
Εν Αθήναις: εκ των καταστημάτων της "Ακροπόλεως" Β. Γαβριηλίδου, 1890
1024 σ.
  • Έτος δεύτερον

Πανελλήνιος σύντροφος : ετήσιον πολιτειακόν οικονομολογικόν και στατιστικόν ημερολόγιον του 1891

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Έτος δεύτερον