Η νεομάρτυς Αργυρή 1688-1721 : πραγματεία θρησκευτική και εποικοδομητική

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20567
  4. GR-AtACAb10078552
  5. Ελληνικά
  6. Φιλιππίδης, Φίλιππος Σ.
  7. Εν Κωνσταντινούπολη: Τυπ. Α. Αναστασιάδου, 1912
  8. 66