Η Βοσπορίς : σύγγραμμα περιοδικόν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Περιοδικό)
  2. Εφημερίδες και περιοδικά του 19ου αιώνα
  3. gre
  4. Ρωσσέτος, Δ.
  5. Κωνσταντινούπολη [[Κωνσταντινούπολη;]], 1861
  6. Τεύχος
    • Έτος Α', φυλλάδιον Α'. Χωρίς εξώφυλλο και κολοβό
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές