Ελληνικά
Ηράκλειο, Κρήτης: Γιάννης Μουρέλλος, 1926
995 σελ. ; 20 εκ.
  • Τεύχη από 1-21 (1926-1928)

Νεοελληνικά Γράμματα : μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τεύχη από 1-21 (1926-1928)
    1. Νεοελληνική λογοτεχνία -- Περιοδικά