2978. — Περί τής μ.ουσικής τών Ελλήνων και ιδίως τής εκκλησιαστικής ύπο Ευσταθίου Θερειανοΰ άρχιμανδρίτου. Έν Τεργέστη, τύποις του αϋστροουγγρικοΰ Λόϋδ. 1875. (Αιι ν° da litre :) Tipografia del Lloyd Austro-Ungarico edi- trice. In-8° de 57 pages. Dedie a l'archimandrite Eustalhe Voulismas.
Ευσταθίου Θερειανοΰ άρχιμανδρίτου

Περί της μουσικής των Ελλήνων και ιδίως της εκκλησιαστικής / υπό Ευσταθίου Θερειανού

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί της μουσικής των Ελλήνων και ιδίως της εκκλησιαστικής / υπό Ευσταθίου Θερειανού