Ελληνικά
Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1907
τεύχη
  • "Η ίδρυση του περιοδικού Μελέτη, το 1907, εντάσσεται στον γενικό σκοπό του ΣΩΒ για την μόρφωση του λαού. Η θεματική του δε κινείται στο πλαίσιο της σειράς των Ωφελίμων Βιβλίων. Ειδικώτερα στους έξι τόμους του περιοδικού κατά το διάστημα 1907-1912 δημοσιεύονται άρθρα με θέματα εγκυκλοπαιδικών και πρακτικών γνώσεων, άρθρα με αντικείμενο κοινωνικά ζητήματα ή ζητήματα της επικαιρότητας και άρθρα με εξειδικευμένα θέματα."

Η Μελέτη : μηνιαίον δημοσίευμα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. "Η ίδρυση του περιοδικού Μελέτη, το 1907, εντάσσεται στον γενικό σκοπό του ΣΩΒ για την μόρφωση του λαού. Η θεματική του δε κινείται στο πλαίσιο της σειράς των Ωφελίμων Βιβλίων. Ειδικώτερα στους έξι τόμους του περιοδικού κατά το διάστημα 1907-1912 δημοσιεύονται άρθρα με θέματα εγκυκλοπαιδικών και πρακτικών γνώσεων, άρθρα με αντικείμενο κοινωνικά ζητήματα ή ζητήματα της επικαιρότητας και άρθρα με εξειδικευμένα θέματα."
    1. Ελληνικά περιοδικά -- Αθήνα -- 1901-1925