Η Μελέτη : μηνιαίον δημοσίευμα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Περιοδικό)
  2. Εφημερίδες και περιοδικά του 19ου αιώνα
  3. gre
  4. Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1907
  6. τεύχη
    • "Η ίδρυση του περιοδικού Μελέτη, το 1907, εντάσσεται στον γενικό σκοπό του ΣΩΒ για την μόρφωση του λαού. Η θεματική του δε κινείται στο πλαίσιο της σειράς των Ωφελίμων Βιβλίων. Ειδικώτερα στους έξι τόμους του περιοδικού κατά το διάστημα 1907-1912 δημοσιεύονται άρθρα με θέματα εγκυκλοπαιδικών και πρακτικών γνώσεων, άρθρα με αντικείμενο κοινωνικά ζητήματα ή ζητήματα της επικαιρότητας και άρθρα με εξειδικευμένα θέματα."
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές