Ελληνικά
Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1913
τόμοι
  • Τόμος Α': Φυλλάδιον 1. Ιανουάριος 1913 - Φυλλάδιον 4. Δεκέμβριος 1914. - Τόμος Β': Φυλλάδιον 1. Ιανουάριος 1915 - Φυλλάδιον 3. Ιανουάριος 1918

Βιολογικός Ερανιστής : περιοδικόν ατάκτως εκδιδόμενον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τόμος Α': Φυλλάδιον 1. Ιανουάριος 1913 - Φυλλάδιον 4. Δεκέμβριος 1914. - Τόμος Β': Φυλλάδιον 1. Ιανουάριος 1915 - Φυλλάδιον 3. Ιανουάριος 1918
    1. Βιολογία -- Περιοδικά