Ελληνικά
326 σελ.
  • Μηνιαίο περιοδικό

Ο Βιομήχανος Έλλην : βιομηχανικόν περιοδικόν σύγγραμμα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Μηνιαίο περιοδικό
    1. Βιομηχανική ανάπτυξη -- Ελλάδα -- 19ος αι. -- Περιοδικά
    2. Ελληνικά περιοδικά -- 19ος αι.
    3. Ελλάδα -- Βιομηχανίες -- 19ος αι. -- Πηγές