Ελληνικά
Εν Αθήναις: Τυπογραφείον Ν. Γ. Πάσσαρη, 1875
3 τόμοι
  • Τρεις τόμοι δεμένοι μαζί 1875-1877

Εφημερίς των φυλακών : οργανιστική, νομική, οικονομική : εκδίδοται κατά μήνα υπό τας εμπνεύσεις του παρά τοις εν Αθήναις Εφέταις Εισαγγελέως

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τρεις τόμοι δεμένοι μαζί 1875-1877
    1. Φυλακές -- Ελλάδα -- 19ος αι. -- Περιοδικά
    2. Φυλακές -- Ελλάδα -- Διοίκηση και οργάνωση -- 19ος αι. -- Περιοδικά