Πόθεν η κοινή λέξις τραγουδώ; σκέψεις περί ελληνικής ποιήσεως

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 2067. — Πόθεν ή κοινή λέςις τραγουδώ ; σκέψεις περί ελληνικής ποιήσεως ύπό
  3. Πόθεν η κοινή λέξις τραγουδώ; σκέψεις περί ελληνικής ποιήσεως