Άσματα δημοτικά της Ελλάδος

  1. (11) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1494-1854 TOME PREMIER
  2. 1708. — "Ασματα .δημοτικά τής Ελλάδος, εκδοθέντα μετά μελέτης ιστορικής περί μ.εσαιωνικοϋ ελληνισμού ύπο Σπυρίδωνος Ζαμπελίου, Λευκαδίου. Κέρκυρα, τυπογραφεϊον 'Ερμής Ά. Τερζάκη και Θ. 'Ρωμ,αίου. 1852. In-8° de 766 pages -f- un feuillet non chiffre -+- une gravure en regard du tilre. On trouve des exemplaires en papier fort, quelquefois relies en deux volumes.
  3. Άσματα δημοτικά της Ελλάδος