Ελληνικά
Ροςτόβ-Δον: Κραινατσιζτατ, 1931
42 σελ.
  • Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική

Σ' εμάς κε σ' εκίνυς : (τι ίδανε ι υτάρνικι τυ Ιβάνοβο ςτο εκςοτερικό)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική
    1. Σοβιετική Ένωση -- Κοινωνικές συνθήκες