Σ' εμάς κε σ' εκίνυς : (τι ίδανε ι υτάρνικι τυ Ιβάνοβο ςτο εκςοτερικό)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Εκδόσεις των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης
  3. gre
  4. Pestun, E. G. | Μυταφίδης, Μ.
  5. Ροστόφ επί του Ντον [Ροςτόβ-Δον]: Κραινατσιζτατ, 1931
  6. 42 σελ.
    • Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές