Μαθένοντας κε δυλέβοντας : βιβλίο τυ πολιτεχνικύ κόπυ για τιν ΙΙΙ τάκςι τις 1 βαθμίδας το ςκολίον τις πόλις κε τυ χοριύ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Εκδόσεις των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης
  3. gre
  4. Κανονίδης, Γιάγκος
  5. Ροστόφ επί του Ντον [Ροςτόβ-Δον]: Κομμουνιστής, 1932
  6. [138] σελ.
    • Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές