Ελληνικά
Ροςτόβ-Δον: Κομμουνιστής, 1931
41 σελ.
  • Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική

Ντάγνα πρεπ' να τερύμε τ' άροςτα τα πεδιά ς' οσπιτιανόν τιν απςτανόφκαν ςο κολχόζ 

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική
    1. Υγιεινή -- Εγχειρίδια
    2. Παιδιά -- Ασθένειες -- Πρόληψη