Ελληνικά
Ροςτόβ-Δον: Κομμουνιστής, 1932
63 σελ.
  • Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική

Βιβλίο εργαςίας ςτα μαθιματικά για τιν IV τάκςι τον ελινικόν σκολίον τυ Β. Καβ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική
    1. Σχολικά βιβλία -- Σοβιετική Ένωση
    2. Μαθηματικά -- Σπουδή και διδασκαλία (Στοιχειώδης)