Λόγγου Ποιμενικά, Τα κατά Δάφνιν και Χλόην

  1. (11) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1494-1854 TOME PREMIER
  2. 511  Λόγγου ποιμενικά, τά κατά Δάφνιν και Χλόην. Έν Βιέννη, έκτης ^ν'κής τοπογραφίας Γεωργίου Βεντότη. 1792. ua· c'e cinq feuillets, 132 pages et quatre feuillets. Rare. Les feuillels limi- n ^Ui suivent le litre conliennent successivement : l'epitre dedicatoire de »r Es ventotis, imprimeur et editeur du livre, a Jean Rossetos; deux epi- mes et la preface de Longus. Ceux de la fin sont occupes par les variantes.
  3. Λόγγου Ποιμενικά, Τα κατά Δάφνιν και Χλόην
  4. Λόγγου