511  Λόγγου ποιμενικά, τά κατά Δάφνιν και Χλόην. Έν Βιέννη, έκτης ^ν'κής τοπογραφίας Γεωργίου Βεντότη. 1792. ua· c'e cinq feuillets, 132 pages et quatre feuillets. Rare. Les feuillels limi- n ^Ui suivent le litre conliennent successivement : l'epitre dedicatoire de »r Es ventotis, imprimeur et editeur du livre, a Jean Rossetos; deux epi- mes et la preface de Longus. Ceux de la fin sont occupes par les variantes.
Λόγγου

Λόγγου Ποιμενικά, Τα κατά Δάφνιν και Χλόην

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγγου Ποιμενικά, Τα κατά Δάφνιν και Χλόην