Ελληνικά
Ροςτόβ-Δον: Κομμουνιστής, 1931
124 σελ.
  • Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική

Κολχοζόπυλα : αναγνοςματάριο Β. τάκςις (Α. εκςαμινία) για τα ελινικά σκολία Ι βαθμίδας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική
    1. Σχολικά βιβλία -- Σοβιετική Ένωση
    2. Ελληνική γλώσσα -- Σπουδή και διδασκαλία (Στοιχειώδης)