Εξώφυλλο βιβλίου
JPEG
Grayscale
width: 504 px - height: 817 px
152 kB
72x72 (PixelsPerInch)
7x11.3472