Ι ζοί σε αριθμύς : εργατικό βιβλίο το μαθιματικόν : ΙΙ χρόνος διδαςκαλίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Εκδόσεις των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης
  3. gre
  4. Καζαντζής, Δ. | Καρασαβίδης, Π. | Γρηγοριάδης, Θ. Γ.
  5. Ροστόφ επί του Ντον [Ροςτόβ-Δον]: Κομμουνιστής, 1932
  6. 70 σελ.
    • Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές