Ελληνικά
Ροςτόβ-Δον: Κομμουνιστής, 1931
43 σελ.
  • Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική

Ι ελινικί μπυρζυαζία ςτο ενιέο αντιςοβιετικό μέτοπο

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική
    1. Ελλάδα -- Διπλωματικές σχέσεις -- Σοβιετική Ένωση
    2. Σοβιετική Ένωση -- Διπλωματικές σχέσεις -- Ελλάδα