Ελληνικά
Ροςτόβ-Δον: Κομμουνιστής, 1930
64 σελ.
  • Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική

Δυλιά κε πεδιά : αναγνοςτικό β

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική
    1. Σχολικά βιβλία -- Σοβιετική Ένωση
    2. Ελληνική γλώσσα -- Σπουδή και διδασκαλία (Στοιχειώδης)