556 ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΑ, ΤΟΓΓΕςι μικρά ποιήματα εξ χ»ί τριά- κοντα. Τοϋ αύτοϋ Επιγράμματα έννεακαίδεκα. Τοϋ αυτού Πέλεκυς και Πτεούγιον. Μετά των σχολίων Ζαχαρίου Καλλιέργου πάνυ ωφε- λίμων. ' THEOCRITI EIDYLLIA, Hoc est,, parua Poemata, XXXVI. Eiusdem Epigrammata XIX : Eiusdem Bipennis # Ala. PRAETER HAEC ET LATIN A VERsio carmine non infeliciter reddita per H. Eobanum Hessum, $ loachimi Camerarij scholia non inerudita accessere. M. D. LIII. In-8° de 194 feuillets chiffres et deux feuillets noa chiffres, divises en 23 cahiers de 8 feuillets chacun, sauf le dernier, qui n'en * que 4. Signatures : a-z, &, et aa. THEOCRITI SYRACVSANI EIDYLLIA TRIGINTA SEX, Latino carmine reddita Helio Eobano Hesso interprete. Accesse- runt recens THEOCRITI genus, ac uita. He inuentione, ae dis- crimine Bucolicorum carminum. Item Singulis Eidyllijs singula argumenta, A quodam Greece, Latineqy erudito Latinitate·donata. FRANCOFORTI EX pfficina Petri Brubackij. M D LUI. In-8° de 104 feuillets non chiffres, divises en treize eahiers de 8 feuillets chacun. Signatures : A-N. Edition peu commune : c'est la reimpression, presque page pour page et ligne pour ligne, de l'edition de 1545. Bibliotheque roy. publique de Dresde : Lit. Graec. A 1847. Bibliothuque du Musee britannique : 687. d. 14,
ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ

Ειδύλλια, μικρά ποιήματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ειδύλλια, μικρά ποιήματα