862ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑ- ΡΙΟΝ 'Επιμελώς διορθωθέν -αρά Ναθανατ,λου ιεροδιακόνου εξ 'Αθηνών τοϋ 'Εμπόρου. Ένετίησι, παρά Δομινίκω τω Ήτεπολωνίω. Τύποις τοις του ΣπινεΛΛου. Ετει τω από της ένσάρκου οικονομίας, του κυ ημών Ίί Χϋ αχ'. ΜΙΜΗΤΑΙ ΕΣΤΕ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ· (A la tin :) Ένετίητι, παρά Δομενίκω τω Ήτεπολωνίω. Τύποις τοις του Ιπ'.νελλου. Ετει τω απο της ενσαρκου οικονομίας, του κυ ημών ΊΟ" Χϋ 1600 In-folio de ριδ' (114) feuillets, divises en 14 cahiers de 8 feuillets chacun, sauf le dernier qui en a 10. Signatures a-o (la signature ξ n'existe pas). Titre dans un encadrement xylographique. Au verso du titre, bois du Crucifiement. Impression rouge et noire disposee sur deux colonnes. Edition d'une extreme rarete. Communique par le R. P. Matthieu. Bibliotheque du monastere d« Roussico (Mont Atlios).

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ