803ωΡΟΛΟΠΟΝ. ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ. Παρά Πέτρου, υίοΰ τοϋ ποτέ. Χρ'.- ςοφόρου, του τζανέτου. ΑΦΠ Ζ'.Ιη-16. Nous ne connaissons de cet Horologium que le premier feuillet, compris dans le manuscrit 38i du monastere de Roussico (cf. Sp. Lambros, Catalogue of the greek manuscripts on Mount Athos, t. II, p. 369). Marque typographique sur le litre, au verso duquel est une xylographie de la Resurrection. Impression rouge et noire. Communique parle R. P. Matthieu.

ΩΡΟΛΟΠΟΝ.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΩΡΟΛΟΠΟΝ.