752ΜΗΝ NOGMBPIOC OVTOCI Τετύποται ενετίητι παρά κυρίω 'Ιωάννη Βαπτιςή τω ρικαινω, άναλώμασι μεν τοις αυτοί ' δς εςΐν εκ τοΰ καθολικού τύπου τοΰ ποτέ σπινέλου · επιμέλεια δέ και επιοιορθώσει, Γρηγορίου τοΰ μαλαξοΰ, Ετει από της ένσάρκου οικονομίας αφπά. ΜΙΜΗΤΑΙ ΕΣΤΕ TOV XPI2TOV. (A la fin :) Η των τετραδίων κατά τάξιν ακολουθία αβγδεζηθικλ- μνξοπρ · Απαντα είσί τετράδια πλην τοΰ ρ απερ είσί τριάδια. Τετύπο- ται ένετίησι, παρά κυρίω 'Ιωάννη βαπτιστή τω ρικαινω άναλώμασι μεν τοις έαυτοΰ ¦ δς εστίν έκ τοΰ καθολικοΰ τύπου τοΰ ποτέ σπινέλου · επιμέλεια δε και επιδιορθώσει. Γρηγορίου Τοΰ μαλαξοΰ. In-folio de 134 feuillets non chiffres, divises en 17 cahiers de 8 feuillets chacun, sauf le dernier qui n'en a que six. Monogramme d'Andre Spinelli a la fin du volume. Titre dans un encadrement grave sur bois. Impression rouge et noire sur deux colonnes, 44 lignes a la colonne pleine. Outre une xylographie du Crucifiement au verso du titre, on trouve dans le texte quelques autres petites xylographies pieuses, notamment : S. Come et S. Damien (f. 2 r°) ; ή σύναξις τών ασωμάτων (f. 29 r°) ; S. Jean. l'Aumonier (f. 47 v°) ; S. Matthieu (f. 67 v°) ; τα άγια τών αγίων (f. 85 v°) ; S" Catherine (f. 103 v°) ; S. Andre apotre (f. 121 v°j. Rarissime. Communique par le R. P. Matthieu et par A. Papadopoulos Kerameus. Bibliotheque du monastere de Roussico (Mont Athos). Bibliotheque du S. Sepulcre (a Jerusalem) : ΚΓ". α'. 19.

ΜΗΝ NOEMBPIOC OVTOCI

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΜΗΝ NOEMBPIOC OVTOCI