735ΣΠΑΝΟΣ(A la fin :) Ένετίησι παρά Χρίςοφόρω τω Ζανέτω. αφοθ'.Ιη-8° de 20 feuillets non chiffres, dont le dernier blanc, en un seul cahier signe A. Au verso du titre, le bois habituel representant le Σπανός en conversation avec un bouc. Marque de Christophe Zanetti sur le titre. Rarissime. Biblioth. universitaire de Tubingue : DKI. 11. in-8°.

ΣΠΑΝΟΣ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΣΠΑΝΟΣ