Ελληνικά
Ροςτόβ-Δον: Κομμουνιστής, 1933
23 σελ.
  • Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική

Ο λόγοςατ ςο πρότον Πανςιδεζμικόν Σινέδριον τι Κολχοζνίκιον-Υταρνίκιον : 19 Φεφρυάρι 1933

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική
    1. Stalin, Iosif Vissarionovich, (1879-1953) -- Ομιλίες, λόγοι κλπ.
    2. Γεωργικοί συνεταιρισμοί -- Σοβιετική Ένωση
    3. Σοβιετική Ένωση -- Αγροτικές συνθήκες