Ι ιςτορία τυ ΠΚΚ(μπ) : μέρος 1

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Εκδόσεις των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης
  3. gre
  4. Yaroslavsky, Em. | Φωτιάδης, Γ.
  5. Ροστόφ επί του Ντον [Ροςτόβ-Δον]: Κοματικό Εκδοτικό, 1933
  6. 113 σελ.
    • Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές