Ελληνικά
Ροςτόβ-Δον: Κομμουνιστής, 1932
36 σελ.
  • Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική

Ι λιμικί κε πος επορύμε να πέρομε τεμπριάθε

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική
    1. Παιδιά -- Ασθένειες -- Πρόληψη
    2. Υγιεινή -- Εγχειρίδια
    3. Οφθαλμός -- Ασθένειες