Ελληνικά
Ροςτόβ-Δον: Κομμουνιστής, 1932
62 σελ.
  • Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική

Επεκςεργαςία τι καπνύ ίςτερα αςίν υπορκάν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική
    1. Καπνός (Φυτό) -- Βιομηχανία και εμπόριο -- Σοβιετική Ένωση