Ελληνικά
Ροςτόβ-Δον: Κομμουνιστής, 1932
28 σελ.
  • Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική

Πος να διοργανόνομε το κινονικόν τιν τροφίν ςα κολχόζια κε σι χοράφι τα δυλιάς

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική
    1. Γεωργικοί συνεταιρισμοί -- Σοβιετική Ένωση
    2. Σοβιετική Ένωση -- Αγροτικές συνθήκες