Εξώφυλλο βιβλίου
JPEG
Grayscale
width: 499 px - height: 684 px
85 kB
72x72 (PixelsPerInch)
6.93056x9.5