Ελληνικά
Ροςτόβ-Δον: Κομμουνιστής, 1932
247 σελ.
  • Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική

Νέι μαχιτάδες : εργατικό βιβλίο για τιν κινονιολογία, φιςιογνοςία κε πολιτεχνικό κόπο : ΙΙ χρόνος διδαςκαλίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική
    1. Σχολικά βιβλία -- Σοβιετική Ένωση
    2. Κοινωνιολογία -- Σπουδή και διδασκαλία (Στοιχειώδης)