Ελληνικά
Ροςτόβ-Δον: Κομμουνιστής, 1932
69 σελ. ; 11 εκ.
  • Τίτλος καλύμματος : Το Πρόγραμαν κε το Καταςτατικόν τι Πανςινδεζμικύ Κομυνιςτικύ Κόματι

Το πρόγραμαν τι Πανςινδεζμικύ Κομυνιςτικύ Κόματι : (τι πολςεβίκιον)Το πρόγραμαν τι Πανςινδεζμικύ Κομυνιςτικύ Κόματι : (τι πολςεβίκιον)Το πρόγραμαν τι Πανςινδεζμικύ Κομυνιςτικύ Κόματι : (τι πολςεβίκιον)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τίτλος καλύμματος : Το Πρόγραμαν κε το Καταςτατικόν τι Πανςινδεζμικύ Κομυνιςτικύ Κόματι
    1. Kommunisticheskaya Partiya Sovetskogo Soyuza