Το πρόγραμαν τι Πανςινδεζμικύ Κομυνιςτικύ Κόματι : (τι πολςεβίκιον)Το πρόγραμαν τι Πανςινδεζμικύ Κομυνιςτικύ Κόματι : (τι πολςεβίκιον)Το πρόγραμαν τι Πανςινδεζμικύ Κομυνιςτικύ Κόματι : (τι πολςεβίκιον)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Εκδόσεις των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης
  3. Ελληνικά
  4. Kommunisticheskaya Partiya Sovetskogo Soyuza
  5. Ροστόφ επί του Ντον [Ροςτόβ-Δον]: Κομμουνιστής, 1932
  6. 69 σελ. ; 11 εκ.
    • Τίτλος καλύμματος : Το Πρόγραμαν κε το Καταςτατικόν τι Πανςινδεζμικύ Κομυνιςτικύ Κόματι
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές