Εξώφυλλο βιβλίου
JPEG
Grayscale
width: 476 px - height: 760 px
144 kB
72x72 (PixelsPerInch)
6.61111x10.5556