Για τα ζιτίματα τι αγροτικίς (αγραρνί) πολιτικίς ςιν ΕΣΣΔ : λόγος ςο 1-ον το πανςιδεζμικόν τιν ςινδιάςκεπςιν τον αγραρικόν μαρκςιςτόν ςιν Κομυνιςτικίν Ακαδιμίαν 27 Δεκεμβρίυ 1929

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Εκδόσεις των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης
  3. gre
  4. Stalin, Losif Vissarionovich, (1879-1953) | Γρηγοριάδης, Θ. Γ.
  5. Ροστόφ επί του Ντον [Ροςτόβ-Δον]: Κομμουνιστής, 1931
  6. 40 σελ.
    • Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές