Ελληνικά
Ροςτόβ-Δον: Κομμουνιστής, 1931
40 σελ.
  • Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική

Για τα ζιτίματα τι αγροτικίς (αγραρνί) πολιτικίς ςιν ΕΣΣΔ : λόγος ςο 1-ον το πανςιδεζμικόν τιν ςινδιάςκεπςιν τον αγραρικόν μαρκςιςτόν ςιν Κομυνιςτικίν Ακαδιμίαν 27 Δεκεμβρίυ 1929

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική
    1. Γεωργικοί συνεταιρισμοί -- Σοβιετική Ένωση
    2. Σοβιετική Ένωση -- Αγροτικές συνθήκες