Ελληνικά
Ροςτόβ-Δον: Κομμουνιστής, 1932
13 σελ.
  • Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική

Νέα τραγόδιας κε πιίματα : (sbornik stihov)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική