Εξώφυλλο βιβλίου
JPEG
Grayscale
width: 503 px - height: 795 px
106 kB
72x72 (PixelsPerInch)
6.98611x11.0417