Ελληνικά
Ροςτόβ-Δον: Κομμουνιστής, 1931
16 σελ.
  • Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική

Ο λόγος τυ ςιντρόφυ Ι. Β. Στάλιν : ςτιν Παςινδεζμικί Σιδι'αςκεπσι τον Δυλεφτάδον το Βιομιχανικόν Επιχιρίσεον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική
    1. Stalin, Iosif Vissarionovich, (1879-1953) -- Ομιλίες, λόγοι κλπ.