Εξώφυλλο βιβλίου
JPEG
Grayscale
width: 473 px - height: 773 px
127 kB
72x72 (PixelsPerInch)
6.56944x10.7361