Ελληνικά
Ροςτόβ-Δον: Κραινατςιζτάτ, 1931
272 σελ.
  • Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική

Το πεντάχρονο ςε τέςερα χρόνια : αναγνοςτικό για τιν πέμπτι τάκςι τις πρότις βαθμίδας : πρότι εκςαμινία 

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Η διάλεκτος του κειμένου είναι η ποντιακή και η γραφή, φωνητική
    1. Σχολικά βιβλία -- Σοβιετική Ένωση
    2. Ελληνική γλώσσα -- Σπουδή και διδασκαλία (Στοιχειώδης)